Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se
Sine, otkupitelja svijeta Bože, smiluj nam se
Duše Sveti, Bože smiluj, nam se
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice, moli za nas
Sveta Djevo Djevica, moli za nas
Majko Kristova, moli za nas
Majko Crkve, moli za nas
Majko Božje milosti, moli za nas
Majko prebistra, moli za nas
Majko prečista, moli za nas
Majko neoskvrnjena, moli za nas
Majko nepovrijeđena, moli za nas
Majko ljubezna, moli za nas
Majko divna, moli za nas
Majko dobroga savjeta, moli za nas
Majko Stvoriteljeva, moli za nas
Majko Spasiteljeva, moli za nas
Djevice premudra, moli za nas
Djevice časna, moli za nas
Djevice hvale dostojna, moli za nas
Djevice moguća, moli za nas
Djevice milostiva, moli za nas
Djevice vjerna, moli za nas
Ogledalo pravde, moli za nas
Prijestolje mudrosti, moli za nas
Uzroče naše radosti, moli za nas
Posudo duhovna, moli za nas
Posudo poštovana, moli za nas
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas
Ružo otajstvena, moli za nas
Tornju Davidov, moli za nas
Tornju bjelokosni, moli za nas
Kućo zlatna, moli za nas
Škrinjo zavjetna, moli za nas
Vrata nebeska, moli za nas
Zvijezdo jutarnja, moli za nas
Zdravlje bolesnih, moli za nas
Utočište grešnika, moli za nas
Utjeho žalosnih, moli za nas
Pomoćnice kršćana, moli za nas

Kraljice anđela, moli za nas
Kraljice patrijarha, moli za nas
Kraljice proroka, moli za nas
Kraljice apostola, moli za nas
Kraljice mučenika, moli za nas
Kraljice priznavalaca, moli za nas
Kraljice djevica, moli za nas
Kraljice svih svetih, moli za nas
Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas
Kraljice svete krunice, moli za nas
Kraljice obitelji, moli za nas
Kraljice mira, moli za nas

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se
Dopusti nama, slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Djevice Marije, izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!