Hvalospjev Stvoritelju

“Blagoslovljen budi, Gospodine,
            Bože otaca naših,
            hvaljen i uzvisivan dovijeka!
Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje,
            hvaljeno i uzvisivano dovijeka!
Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,
            hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen budi na prijestolju
            kraljevstva svoga,
            hvaljen i uzvisivan dovijeka!
Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
            i sjediš nad kerubima,
            hvaljen i uzvisivan dovijeka!
Blagoslovljen budi na svodu nebeskom,
            hvaljen i slavljen dovijeka!
Sva djela Gospodnja,
            blagoslivljajte Gospodina:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Slava Ocu…

(Dn 3,52-57)

Hvalospjev (Fil 2, 6-11) Krist, sluga Božji

Isus Krist, trajni lik Božji.
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge
postavši ljudima sličan:
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,
poslušan do smrti,
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati:
Isus Krist jest Gospodin
na slavu Boga Oca.

Veliča (Hvalospjev Marijin)

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Blagoslovljen (Hvalospjev Zaharijin)

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.